pert sigortası

Sigortalı Aracın,

  1. Her türlü motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
  2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması,
  3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketleri,
    Yanması,
  4. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,sonucu tam hasara uğraması durumunda teminat sağlar.

Aracın tam ziya-pert sayılabilmesi için araç tamirat bedelinin, toplam sigorta bedelinin %60’ını aşması gerekmektedir.