Mesleki Sorumluluk Sigortası

Meslek sahiplerinin (ör. doktor, avukat, mali müşavir, mütahit, emlakçı, sigortacı vs.), mesleklerini ifa ederkenken, hata, ihmal yada kusurları sonucu üçüncü kişilerin (müşterilerinin) uğrayabileceği maddi veya bedeni zararlar nedeniyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı koruyan bir teminattır.

Meslek sahiplerinin, işlerini daha gevenli, daha rahat ve özgür yapmalarını sağlayan bir ürün olmasından dolayı çok talep edilmesi gerektiği düşünülse de gerek sigortalanma bilincinin eksikliğinden gerekse sigorta şirketlerinin sorumluluk branşlarından kaçınmasından dolayı pek yaygın bir dal değildir.

Gelişmiş Ülkeler de bir çok meslek grubu için bu sigortayı yaptırmak zorunlu kılınmıştır.

Ülkemizde mütahitler minimum 100,000.-TL teminatlı,

Sigorta acenteleri de 200,000.-TL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.