Makina Kırılması Sigortası

Bir İşletmede bulunan makina ve tesislerin deneme devresinden sonra ve normal çalışır durumda iken teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü (istisna edilen haller dışında), Ani ve beklenmedik meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği tamirat , İkame (yerine yenisini koyma ) masrafları , Makina Kırılması poliçesi ile güvence altına alınır.

Zorunlu Teminatlar

 • İşletme kazaları, model, imalat, yağlama ve işçilik kusurları,
 • Kısa devre voltaj yükselmesi,
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi, santrifüj kuvvetinden dolayı parçalanma,
 • Ani ve aşırı soğuma – ısınma,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı ,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç sebebiyle meydana gelen deformasyonlar,
 • Fırtına, kasırga, don ve buz parçalarının çözülmesi,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • İstisna edilmeyen tüm riskler,

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Fiziki infilaktan dolayı meydana gelen hasarlar,
 • Makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar,
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve ücret zamları ,
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri Terörizm ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Hareketli iş makinalarına geniş kasko teminatı,