Konut Paket Sigortası

Evimiz, hayatta en mutlu olduğumuz yerdir. Evimizi güzence altına almak, mutluluğumuzu güvence altına almak demektir.

Konut Paket Ürünümüz ile karşılaşılabilecek risklere karşı evinizi, değerli eşyalarınızı, aynı evi paylaştığınız sevdiklerinizi hatta misafirlerinizi güvence altına alabilirsiniz.

TEMİNATLAR

 • Yangın – Yıldırım – İnfilak
 • Bina
 •  Eşya
 • Değerli Eşya
 • Çevre Düzenlemesi / Peyzaj
 • Yüzme Havuzu
 • Makina
 • Deprem
 • GLKHH
 • KNH
 • Sabotaj + Terör
 • Sel/Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Enkaz Kaldırma
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Yangın Mali Mesuliyet
  • 1.Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
  • 2.Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
  • 3.Malik ve Kiracının Komşuluk Sorumluluğu

Kira Kaybı

Kira kaybına sebebiyet verilmesi durumunda, maksimum 6 ay olmak üzere aylık en fazla 1,000.-TL kira kaybı tazminatı ödenir

Aile Mesuliyet

Poliçenin yürürlüğü esnasında oluşacak bir kaza nedeniyle; 3.Şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3.Şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda özel yaşamlarına ilişkin kişisel sorumlulukları nedeniyle sigortalıya ve devamlı sigortalıyla birlikte oturan aile üyelerine (vesayet altındakiler ve evlatlıklar dahil ), düşecek sorumluluğu KKTC’nin haksız fiillere ilişkin hukuki sorumluluk mevzuatı hükümleri ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat verilir.

 • Elektronik Cihaz
 • Makina Kırılması
 • Ferdi Kaza

Sigortalı ve devamlı sigortalıyla birlikte oturan aile üyelerine (vesayet altındakiler ve evlatlıklar dahil),Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında; Ölüm + Sürekli Sakatlık : Kişi Başı 10,000.00 TL / Kaza Başı 30,000.00Tlteminat verilir.

Acil Sağlık

Konut poliçelerine ek verilecek acil sağlık teminatı sigortalı için geçerli olup; aynı zamanda, sigortalı’nın eşi, çocukları ve misafirlerinin, sigoralı’nın konut poliçesi riziko adresinde kayıtlı ikametgah adresinde başlarına gelecek acil vakaları da kapsamaktadır.