Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının, sigorta süresi içerisinde başına gelebilecek kaza neticesi tazminat ödeyen bir üründür.

Bahsi geçen kaza’nın anlamı; ani ve dışarıdan bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya fiziksel bir sakatlığa maruz kalmasıdır.

Kaza denince, hemen hepimizin aklına gelen haller’e (trafik kazası,yüksekten düşme vs.) ilaveten ferdi kaza teminatına göre aşağıdaki haller de kaza sayılır;

  • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden.
  • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
  • Yılan veya haşerat sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmeler.
  • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduza bağlı vefat hali veya fiziksel sakatlıklar.