Elektronik Cihaz Sigortası

Sigortalı adreste bulunan ve poliçe de cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı elektronik cihaz ve teçhizatın, deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, Hatalı dizayn ve malzemeden, Kısa devre, düşük veya yüksek voltajın etkilerinden,(Elektiriksel nedenlerden kaynaklanan hasarlar;kesintisis güç kaynağı ve veya gerekli voltaj düzenleyici sistemlerin bulundurulması kaydıyla teminata dahil edilir.) Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma eylemlerinden, Kavrulma, kararma, duman ve isden, Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon (paslanma) hasarlarından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.