Acil Sağlık Sigortası

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğunun poliçede ayrıca belirtilmiş olması şartı ile kaza veya acil hallere(Dünya Sağlık Ötgütünce belirlenen 32 acil parametre) ilişkin doktor ücreti ile ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ve fizik tedavi ücretleri hariç) poliçede bu teminat için belirtilen limite kadar karşılayan bir üründür. Ödeme Sigortalıya veya sağlık kuruluşuna yapılabilir. 2-69 yaş grubunda olan kişilere acil sağlık sigortası yapılabilir.

Acil Sağlık Sigortası’nda 5,000.-TL / 10,000.-TL ve 25,000.-TL olmak üzere 3 alternatifli teminat limitimiz bulunmaktadır.

KKTC ve Türkiye’deki Anlaşmalı ve Anlaşmasız tüm hastanelerde geçerlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlaşmalı hastaneler ;

GAZİMAĞUSA    MAĞUSA YAŞAM HASTANESİ

GAZİMAĞUSA    MAĞUSA TIP MERKEZİ

LEFKOŞA           KIBRIS LIFE HOSPITAL

GİRNE                KOLAN HOSPITAL

LEFKOŞA          YAKINDOĞU ÜNİV. HASTANESİ

LEFKOŞA          ÖZEL BAŞKENT HASTANESİ

GİRNE               DR. SUAT GÜNSEL ÜNİV. HASTANESİ

 

TEMİNAT KAPSAMI

 1. Trafik kazası, (Traffic accident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar
 2. Kalp krizi, (Myocardial Infarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller
 3. Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar
 4. Hipertansiyon krizleri, (Hypertensive Attacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 5. Akut solunum problemleri, (Acute Respiratory problems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı
 6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threatening wounds): Sigortalı ‘nın herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 7. Hayatı tehdit eden düşme, (Falling from height / life threatening): Sigortalı ‘nın yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-Related Accident / life threatening): Sigortalı ‘nın işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 9. Uzuv kopması, / (Split of any organs): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 10. Elektrik çarpması, (Electrical shocks): Yüksek voltajda elektriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, cold stroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heat stroke): Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe Ophtalmic Injury): Sigortalı’nın gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü
 15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threatening poisonings & toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örneğin penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 17. Alt ekstremite kemik kırıkları (Bone breaks of lower extremity): Travma sonucu kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması haller
 18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lower extremity): İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar
 20. Ani felçler, (Sudden Paralysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
 21. Şeker koması (Diabetic coma): Sigortalı ‘nın bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 22. Üre koması, (Coma due to high urea level): Sigortalı ‘nın bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolizması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 23. Akut masif kanamalar, (Acute abundant bleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi.
 24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. Cerebral Abscess): Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
 25. Yeni doğan komaları, (Coma of newborn infant): Sigortalı ‘nın bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan yeni doğanın hastalıkları sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 26. 39,5 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (39,50 or above axillary temparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 27. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 28. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subject to be affixed in Gastro-intestinal tract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 29. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportation and first exam covered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 30. Şiddetli eklempsia (Malignant eclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 31. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 32. Akut batın halleri (Conditions called as “acute abdominal syndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).