3’üncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Bu poliçe sigortalıyı, sigortanın geçerlilik süresinde meydana gelecek bir olay neticesinde,

  1. Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
  2. Üçüncü şahıslara ait malların kaybolması veya hasara uğramasından dolayı, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, poliçede yazılı teminat tutarına kadar güvence altına alır.

Bu teminat, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.

Sigortalının bir tüzel kişilik olması durumunda sigorta, sigortalıya ait birimlerin sorumlu bulundukları görevleri yerine getiriken, üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes’uliyeti de kapsar.

3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı kapsamında tazminat ödenebilmesi için, sigortalıya karşı KKTC Mahkemelerince hukuken sorumluluk yüklenmesi gerekir.